Publicaţii

 

 

A. Cărți 

 

Autor

 

Comportamente comunicaționale în activitatea didactică 

Editura Litte Lamb, Suceava, 2006
Comportamente comunicationale 2006
Culegere de probleme Pascal

Editura Cygnus, Suceava, 2005
 Cupegere Pascal 2005

 

 

Co-autor

 

Ghid de dezvoltare personală durabilă a elevilor 

Editura George Tofan, Suceava, 2016
Ghid de dezvoltare durabila 2016
Culegere de probleme pentru atestat la informatică

Editura Cygnus, Suceava, 2015

 Culegere atestat 2015
Tehnologia Informației și a Comunicațiilor. Aplicații pentru laborator 

Editura Cygnus, Suceava, 2013
 TIC Aplicatii de laborator 2013
Culegere de probleme propuse pentru atestat

Editura Cygnus, Suceava, 2013
 Culegere de atestat 2013
Culegere de probleme propuse pentru atestat – informatică

Editura Litte Lamb, Suceava, 2009
 Culegere atestat 2009
Culegere de probleme propuse pentru atestat – informatică

Editura Litte Lamb, Suceava, 2008
 Culegere atestat 2008
Culegere de probleme propuse pentru atestat la informatică

Editura InfoData, Cluj, 2007
 Culegere atestat 2007
Culegere de probleme propuse pentru atestat – informatică

Editura Litte Lamb, Suceava, 2006
 Culegere atestat 2006

 

 

B. Site-uri 

 

 

https://visniec2018.wordpress.com/

 

Site realizat în cadrul proiectului bilingv  “Matei Vișniec – L’homme et les cités, croisements multiculturels”

2017-2018

 

 
https://nenec2016.wordpress.com/

 

Site realizat în cadrul proiectului ERASMUS+ de tip KA2 cu tema  “A new energy for new European citizens”

2016-2018

 4. Nenec
https://cnprsvka12014.wordpress.com/

Site realizat în cadrul proiectului ERASMUS+ de tip KA1 cu tema ”Dezvoltarea competentelor profesorilor in vederea consilierii elevilor in problematica devenirii personale”

2014-2016

 3. Cnprsvka1
http://www.ududec.com/

Site personal

2013

 2. Ududec
http://stud.usv.ro/~marududec/

Site realizat în timpul studiilor masterale cu specializarea ”Știința sistemelor și a calculatoarelor”

2010-2012 

 1. SIC

 

 

C. Articole publicate

 

La nivel internațional

 

Titlu articol Publicație
Simpozionul Internațional de comunicări științifice in domeniul informaticii ”Info-practic”, Colegiul Tehnic ”Alexe Marin” Slatina Divide et impera – de la concept la implementare

Olt, 2018

Simpozionul Internațional ”Playing CLIL”, Liceul cu Program Sportiv Dezvoltarea competențelor profesorilor în vederea consilierii elevilor pentru dezvoltarea personală

Suceava, 2015

Simpozionul Internațional de comunicări științifice in domeniul informaticii ”Info-practic”, Colegiul Tehnic ”Alexe Marin” Slatina Deontologia în procesul de evaluare

Olt, 2015

www.ududec.com Virtual Learning Laboratory, Colegiul Național ”Petru Rareș” Active Togetherness Learning space for all ages, pp. 16-20

Suceava, 2015

 

  

La nivel național

 

Titlu articol Publicație
European Diversity Education. Mobilitate individuală în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 Calitate și excelență în formarea continuă
Editura ”George Tofan”,

Suceava 2015, pp. 59-61

Deontologia în procesul de evaluare Info-practic

Editura Hoffman, Slatina 2015, pp. 77-81

Proiectarea și aplicarea CDȘ la informatică Strategii moderne, calitate, perfecționare, formare continuă

Editura CCD Slatina 2014, pp. 102-105

Învățarea pe bază de soft educațional Infocalitate. Asigurarea calității la disciplina informatică

Editura Pim, Iași 2014, pp. 28-33

Instruirea asistată de calculator Delta educaţional, an 1, nr. 1/2011, pp. 91-94
Inconsecvenţele învăţământului românesc Tribuna Învăţământului, nr. 837/feb.-mar. 2006, p. 11
Deontologia creatorului de educaţie Tribuna Învăţământului, nr. 822/noiembrie 2005, p. 11
Creşterea eficienţei procesului de învăţăânt Tribuna Învăţământului, nr. 797/mai 2005, p. 11
Alegerea sau impunerea opţionalului Tribuna Învăţământului, nr. 788/martie 2005, p. 11
Incompatibilităţi în curriculum Tribuna Învăţământului, nr. 770/noiembrie 2004, p. 11

 

 

La nivel județean

 

Titlu articol Publicație
Comunicarea mentor-student practicant Şcoala bucovineană, nr. 1-6/2013, pp. 24-25
Etică şi deontologie în educaţie Şcoala bucovineană, nr. 2/2010, pp. 8-9
Dimensiunea europeană a educaţiei Şcoala bucovineană, nr. 2/2009, pp. 34-36
Atitudine la atitudine Şcoala bucovineană, nr. 4/2007, pp.22-24
Utilizarea serviciilor oferite de platforma software AEL Sinus, nr. 6/2006, pp. 13-17
Componente ale comunicării didactice Şcoala bucovineană, nr. 1/2006, pp. 6-7
Folosirea instrumentelor tehnologiei informaţiei în predarea fizicii Volta-Joule, nr. 4/2005, pp. 55-58
Elaborarea algoritmilor de rezolvare a aplicaţiilor interdisciplinare Volta-Joule, nr. 3/2005, pp. 26-27
Proiectarea şi aplicarea CDS la informatică Şcoala, nr. 2-3/2005, pp. 73-74
Realizarea eficientă a activităţii didactice proiectate ştiinţific Şcoala, nr. 3-4/2004, pp. 80-82

 

 

D. Studii prezentate la sesiuni științifice

 

La nivel internațional

 

Titlu articol Simpozion/seminar
Mobilitate în proiect Erasmus KA1 Simpozionul Internațional ”Playing CLIL”

Suceava, iunie 2015

Laboratorul virtual de învățare www.ududec.com Simpozionul Internațional ”Spații de învățare pentru toate vârstele”

Suceava, aprilie 2015

Dimensiuni contemporane ale teoriilor privind formele și metodele cunoașterii științifice Simpozionul Internaţional „EDIT”- European days: interaction towards social cohesion

Suceava, mai 2013

Spaţiul web de la concept la realizare Simpozionul Internaţional de Informatică şi Tehnologia Informaţiei şi Comunicării „Metodele moderne de predare-învăţare, premisă pentru un nou tip de educaţie în societatea cunoaşterii”

Arad, mai 2010

Deontologie în procesul de evaluare Simpozionul Internaţional „Educaţie şi cetăţenie europeană”, ediţia a VI-a

Suceava, aprilie 2010

Latura semantică a procesului de comunicare Simpozionul Internaţional „Educaţie şi cetăţenie europeană”, ediţia a V-a

Suceava, aprilie 2009

Instruirea asistată de calculator Seminar tematic„Metode alternative de educaţie în sistemul de învăţământ”

Cernauţi, Ucraina, 19-22 februarie 2009

Comunicarea – ideal personal – ideal educativ în procesul educaţiei Simpozionul Internaţional „Educaţie şi cetăţenie europeană”, ediţia a IV-a

Suceava, mai 2008

Comunicarea profesor-elev Simpozionul Internaţional „Educaţie şi cetăţenie europeană”, ediţia a III-a

Suceava, aprilie 2007

Studiu privind ineficacitatea simptomatică a educaţiei Simpozionul Internaţional „Dezvoltarea învăţământului în context european”

Timişoara, aprilie 2006

Comunicarea dincolo de cuvinte Simpozionul Internaţional „Educaţie şi cetăţenie europeană”, ediţia a II-a

Suceava, aprilie 2006

Dimensiunea europeană a educaţiei Simpozionul Internaţional „Educaţie şi cetăţenie europeană”, ediţia

Suceava, martie 2005

 

 

La nivel național

 

Titlu articol Simpozion/seminar
Metode ale cunoașterii științifice Sesiunea Interjudețeană de Comunicări Științifice ”Formarea continuă ca dezvoltare și extindere de competențe”
CCD Suceava, februarie 2020
Dezvoltarea programelor CGI Sesiunea Interjudețeană de Comunicări Științifice ”Provocările viitorului – o provocare de actualitate în educație”

CCD Suceava, februarie 2019

Divide et impera de la concept la implementare Simpozion Naţional de Comunicări Știinţifice în domeniul informaticii „Info-Practic”

Slatina, aprilie 2018

Fractali Sesiunea Interjudețeană de Comunicări Științifice ”Școala românească în anul centenarului marii uniri”

CCD Suceava, februarie 2018

Gândirea critică. Analiza semiotică a unei imagini publicitare de tip print Sesiunea Interjudețeană de Comunicări Științifice ”Școala mileniului III”

CCD Suceava, februarie 2017

Schița de lecție Sesiunea Interjudețeană de Comunicări Științifice ”Competențe pentru viață în activități formale și non-formale”

CCD Suceava, februarie 2016

Deontologia în procesul de evaluare Simpozion Naţional de Comunicări Știinţifice în domeniul informaticii „Info-Practic”

Slatina, aprilie 2015

European Diversity Education. Mobilitate individuală în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 Sesiunea Interjudețeană de Comunicări Științifice a cadrelor didactice  ”Calitatea și excelența în formarea continuă”

CCD Suceava, februarie 2015

Proiectarea și aplicarea CDȘ la informatică Simpozionul Național ”Strategii moderne, calitate, perfecționare, formare continuă”

Slatina, mai 2014

Învățarea pe bază de soft educațional Sesiunea de Comunicări Științifice ”Infocalitate. Asigurarea calității la disciplina informatică”

Iași, martie 2014

Sisteme multitouch. Atelier regional de lucru Sesiune de Comunicări ”Educație – necesitate și permanență”

Suceava, mai 2013

Tehnologia multitouch Simpozion Naţional de Comunicări Știinţifice în domeniul informaticii „Info-Practic”

Slatina, aprilie 2013

Elemente de bază şi modul în care se utilizează servlet-urile şi java server pages Simpozionul Naţional de Comunicări Ştiinţifice în Domeniul Informaticii „Info-Practic”

Slatina, aprilie 2011

Implementări CGI ale aplicaţiilor C” Seminarul Ştiinţific „Sisteme distribuite” organizat de Centrul de Cercetare în Ştiinţa Calculatoarelor din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor a Universităţii „Ştefan cel Mare”

Suceava, decembrie 2010

Sugestii metodologice privind proiectarea şi aplicarea CDŞ la informatică Simpozionul Naţional de Matematică-Informatică „Grigore Moisil”, ediţia a II-a,

Slatina, Olt, martie 2010

Portofoliul ca portret al educabilului în calitatea sa de actant educaţional Simpozionul Naţional „Evaluarea centrată pe competenţe în învăţământul preuniversitar”

Gorj, iunie 2006

Impactul formativ al utilizării AEL în educaţie Sesiunea de comunicări pentru profesori,

CCD Suceava, mai 2006

Studiu privind dezvoltarea gândirii algoritmice în educaţia şcolară Sesiunea de Comunicări pentru profesori, în cadrul Concursului Naţional de matematică pe calculator, Mister PI

Suceava, martie 2006

Utilizări curente ale tehnologiei informaţiei şi comunicării în educaţie Sesiunea Ştiinţifică ”Factori ai succesului şcolar”,

CCD Suceava, mai 2005

Utilizarea noilor tehnologii informaţionale în activitatea didactică Sesiunea „Comunicare ştiinţifică eficientă utilizând noile tehnologii informaţionale”, Colegiul Naţional „Petru Rareş”

Suceava, 2004