Pagina Didactică

 

Certifiări

 Cerificari CNPR

Certificarea IC3

Certiport IC3 GS4

Digital Literacy Certification

              Afis IC3-1                securedownload

Internet & Computing Core Certification – IC3 Version GS4

Program Overview

Obiective şi competente

1

Examen 1 – Computing Fundamentals

Examen 2 – Key Applications

Examen 3 – Living Online

Lecții Examen 1 Lecția 01 – Sisteme de operare

Lecția 02 – Fişiere şi foldere

Lectia 03 – Hardware

Lectia 04 – Panoul de control

Lectia 05 – Software

Lectia 06 – Depanarea

Lecții Examen 2 Lectia 07 -Caracteristici comune

Lectia 08 – Microsoft Word

Lecia 09 – Microsoft Excel

Lectia 10 – Microsoft PowerPoint

Lectia 11 – Microsoft Access

Lecții Examen 3 Lectia 12 – World Wide Web

Lectia 13 – Conectarea

Lectia 14 – Comunicarea digitala

Lectia 15 – Cetatenie digitala

Lectia 16 – Gasirea informatiei

1 123

Informatica

        Fişa 1 – Algoritmi

        Fişa 2 – Operatori și tipuri de date

        Fişa 3 – Instructiunea de atribuire

        Fişa 4 – Instrucțiunea if

        Fişa 5 – Instrucțiunea while

        Fişa 6 – Instrucțiunea do while

        Fişa 7 – Instrucțiunea for

        Fişa 8 – Tablouri unidimensionale – vectori

        Fişa 9 – Tablouri bidimensionale – matrici

Fişa 10 – Fișiere text

Fişa 11 – Șiruri de caractere

Fişa 12 – Tipul struct/înregistrare

Fişa 13 – Structuri de date alocate static – stiva și coada

Fişa 14 – Subprograme

Fişa 15 – Recursivitate

Fişa 16 – Grafuri neorientate

Fişa 17 – Grafuri orientate

Fişa 18 – Arbori

Fişa 19 – Metoda de programare Backtracking

Fişa 20 – Metoda de programare Divide et Impera

Fişa 21 – Metoda de programare Greedy

Fișa 22 – Metoda programării dinamice

Fișa 23 – Structuri de date alocate dinamic

Fișa 24 – Analiza eficientei unui algoritm

Fișa 25 – Fractali

  • Fișe de laborator

Fisa de laborator 1 – Algoritmi

Fisa de laborator 2 – Pseudocod

Fisa de laborator 3 – Vectori caractaristici & de frecventa

Fisa de laborator 4 – Siruri de caractere

Fisa de laborator 5 – Tipul struct

Fisa de laborator 6 – Structuri de date alocate static. Lista, stiva si coada

Fisa de laborator 7 – Grafuri

12123

 Baze de date

Proiectarea și programarea unei baze de date

Baze de Date. Modulul I – Proiectarea bazelor de date

Aplicatii 1. Entitati. Instante. Atribute. Identificator unic

Aplicație demonstrativă. Proiectarea și programarea unei baze de date

Oracle_Proiectarea Bazelor de date

OracleFlix_Project_ERD

OracleFlix_SQL_Project_Tables

OracleFlix_SQL_Project_Create_Tables

Database Desing & Programming with SQL

Course Description

Course_Objectives

Icon_Map

Oracle Academy

https://academy.oracle.com/en/oa-web-overview.html

http://ilearning.oracle.com/ilearn/en/learner/jsp/login.jsp?site=OracleAcad

Oracle Application Express

https://iacademy3.oracle.com/ords3/f?p=4550:1:26464379558376:::::

SQL_APEX_Student_Guide_v1

123

TIC – Tehnologia Informației și a Comunicațiilor

Calculatoare si retele de calculatoare

Fișa 1 – Calculatoare si retele de calculatoare

Fișa 2 – Calculatoare și rețele de calculatoare

Sisteme de operare

Fișa 3 – Sisteme de operare

Fișa 4 – Sisteme de operare

Rețeaua Internet

Fișa 5 – Rețeaua Internet

Fișa 6 – Rețeaua Internet

Microsoft

Procesare text în MS Word

MS Word. Aplicație demonstrativă

Fișa 7 – MS Word

Fișa 8 – MS Word

Prezentari electronice în MS PowerPoint

MS PowerPoint. Aplicație demonstrativă

Fișa 9 – MS PowerPoint

Fișa 10 – MS PowerPoint

Calcul tabelar în MS Excel

MS Excel. Aplicație demonstrativă

Fișa 11 – MS Excel

Fișa 12 – MS Excel

Baze de date în MS Access

MS Access. Aplicație demonstrativă

Fișa 13 – MS Access

Fișa 14 – MS Access

Tehnoredactare asistata de calculator

Tehnici de documentare asistată de calculator

 

Bacalaureat

Calendar bacalaureat 2022

Informatică

Rezultate: 2021     2020    2018   2017   2016   2014   2013   2011   2010   2009   2008

Lista disciplinelor la care se susţine examenul de bacalaureat

Proba E – probă scrisă la alegere în funcţie de filieră, profil specializare

Programa de examen pentru disciplina Informatică – 2021

Structura probei scrise la disciplina Informatică

Model – subiect

Model – barem

Variante de subiecte 2007

Variante de subiecte 2008

Tema 1 – Algoritmi

Tema 2 – Elemente de baza ale limbajului de programare C++

Tema 3 – Subprograme predefinite

Tema 4 – 4.1.1. Tipuri structurate de date. Tipul tablou. Tablouri unidimensionale – vectori

                 4.1.2. Tipuri structurate de date. Tipul tablou. Tablouri bidimensionale – matrici

                 4.2. Tipuri structurate de date. Tipul sir de caractere

                 4.3. Tipuri structurate de date. Tipul inregistrare

Tema 5 – Fisiere text

Tema 6 – Algoritmi elementari

Tema 7 – Subprograme definite de utilizator

Tema 8 – Recursivitate

Tema 9 – Metoda backtracking. Generarea elementelor combinatoriale

Tema 10 – Grafuri. Grafuri neorientate, grafuri orientate, arbori

Subiecte 2019: ModelSimulareMai-specialăIunie-IulieAugust-Septembrie

Subiecte 2020: ModelIunie-IulieIulie-SpecialăAugust-Septembrie

Transformări echivalente între structurile repetitive

Competențe digitale

Programa de examen pentru proba de Competențe Digitale

Structura probei de Competențe Digitale

Model de subiect 2020

Competente_digitale_fisa_A_2020_model

Competente_digitale_fisa_B_2020_model

123

 Atestat

Teme atestat:   2022       2021       2020      2018     2017     2016     2014     2013     2011     2010

Întocmirea proiectului de atestat:

Etapa I – Schema documentației proiectului de atestat

Etapa a II-a – Realizarea documentației proiectului de atestat

Etapa a III-a – Realizarea site-ului web

Subiecte:

Programare

Baze de date

Office & sisteme de operare

 

Școala altfel

Dincolo de Facebook

Analiza semiotică a unei imagini publicitare de tip print

Hour of Code

Pretul unei vieti sportive

Prelucrarea informatiilor

Aspecte metodologice pentru proiectarea și aplicarea CDȘ în învățământul liceal