Pagina Didactică

Certificarea IC3

securedownload

Internet & Computing Core Certification – IC3 Version GS4

Program Overview

Lecții Examen 1 – Bazele utilizării calculatorului

Lectia 1 – Sisteme de operare

Lectia 2 – Hardware

Lectia 3 – Retele si dispozitive portabile

Lectia 4 – Gestiunea fisierelor

Lectia 5 – Software

Lectia 6 – Tehnologia Cloud

Lectia 7 – Securitate si Mentenanta

Lecții Examen 2 – Aplicații cheie

Lectia 8 – Aplicatii si Programe

Lectia 9 – Microsoft Word

Lectia 10 – Microsoft Excel

Lectia 11 – Concepte aferente bazelor de date

Lectia 12 – Microsoft PowerPoint

Lecții Examen 3 – Living online

Lectia 13 – Internetul

Lectia 14 – Alfabetizare media

Lectia 15 – Comunicarea digitala

Lectia 16 – Posta electronica, Contacte si Calendar

Lectia 17 – Activitati online

Informatica

        Fişa 1 – Algoritmi

        Fişa 2 – Operatori și tipuri de date

        Fişa 3 – Instructiunea de atribuire

        Fişa 4 – Instrucțiunea if

        Fişa 5 – Instrucțiunea while

        Fişa 6 – Instrucțiunea do while

        Fişa 7 – Instrucțiunea for

        Fişa 8 – Tablouri unidimensionale – vectori

        Fişa 9 – Tablouri bidimensionale – matrici

Fişa 10 – Fișiere text

Fişa 11 – Șiruri de caractere

Fişa 12 – Tipul struct/înregistrare

Fişa 13 – Structuri de date alocate static – stiva și coada

Fişa 14 – Subprograme

Fişa 15 – Recursivitate

Fişa 16 – Grafuri neorientate

Fişa 17 – Grafuri orientate

Fişa 18 – Arbori

Fişa 19 – Metoda de programare Backtracking

Fişa 20 – Metoda de programare Divide et Impera

Fişa 21 – Metoda de programare Greedy

Fișa 22 – Metoda programării dinamice

Fișa 23 – Structuri de date alocate dinamic

Fișa 24 – Analiza eficientei unui algoritm

Fișa 25 – Fractali

Fișe de laborator

Fisa de laborator 1 – Algoritmi

Fisa de laborator 2 – Pseudocod

Fisa de laborator 3 – Vectori caractaristici & de frecventa

Fisa de laborator 4 – Siruri de caractere

Fisa de laborator 5 – Tipul struct

Fisa de laborator 6 – Structuri de date alocate static. Lista, stiva si coada

Fisa de laborator 7 – Grafuri

 

Baze de date

Proiectarea și programarea unei baze de date

Baze de Date. Modulul I – Proiectarea bazelor de date

Baze de Date. Modulul II – Programarea bazelor de date

Aplicatii:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  29   30

Aplicație demonstrativă. Proiectarea și programarea unei baze de date

Oracle_Proiectarea Bazelor de date

OracleFlix_Project_ERD

OracleFlix_SQL_Project_Tables

OracleFlix_SQL_Project_Create_Tables

Database Desing & Programming with SQL

Course Description

Course_Objectives

Icon_Map

Oracle Academy

https://academy.oracle.com/en/oa-web-overview.html

http://ilearning.oracle.com/ilearn/en/learner/jsp/login.jsp?site=OracleAcad

Oracle Application Express

https://iacademy3.oracle.com/ords3/f?p=4550:1:26464379558376:::::

SQL_APEX_Student_Guide_v1

 

TIC – Tehnologia Informației și a Comunicațiilor

Calculatoare si retele de calculatoare

Fișa 1 – Calculatoare si retele de calculatoare

Fișa 2 – Calculatoare și rețele de calculatoare

Sisteme de operare

Fișa 3 – Sisteme de operare

Fișa 4 – Sisteme de operare

Rețeaua Internet

Fișa 5 – Rețeaua Internet

Fișa 6 – Rețeaua Internet

Microsoft

Procesare text în MS Word

MS Word. Aplicație demonstrativă

Fișa 7 – MS Word

Fișa 8 – MS Word

Prezentari electronice în MS PowerPoint

MS PowerPoint. Aplicație demonstrativă

Fișa 9 – MS PowerPoint

Fișa 10 – MS PowerPoint

Calcul tabelar în MS Excel

MS Excel. Aplicație demonstrativă

Fișa 11 – MS Excel

Fișa 12 – MS Excel

Baze de date în MS Access

MS Access. Aplicație demonstrativă

Fișa 13 – MS Access

Fișa 14 – MS Access

Tehnoredactare asistata de calculator

Tehnici de documentare asistată de calculator

 

Bacalaureat

Calendar bacalaureat 2022

Informatică

Rezultate: 2022     2021     2020    2018   2017   2016   2014   2013   2011   2010   2009   2008

Lista disciplinelor la care se susţine examenul de bacalaureat

Proba E – probă scrisă la alegere în funcţie de filieră, profil specializare

Programa 2022

Structura probei scrise la disciplina Informatică

Model subiect 2022

Model barem 2022

Variante de subiecte 2007

Variante de subiecte 2008

Tema 1 – Algoritmi

Tema 2 – Elemente de baza ale limbajului de programare C++

Tema 3 – Subprograme predefinite

Tema 4 – 4.1.1. Tipuri structurate de date. Tipul tablou. Tablouri unidimensionale – vectori

                 4.1.2. Tipuri structurate de date. Tipul tablou. Tablouri bidimensionale – matrici

                 4.2. Tipuri structurate de date. Tipul sir de caractere

                 4.3. Tipuri structurate de date. Tipul inregistrare

Tema 5 – Fisiere text

Tema 6 – Algoritmi elementari

Tema 7 – Subprograme definite de utilizator

Tema 8 – Recursivitate

Tema 9 – Metoda backtracking. Generarea elementelor combinatoriale

Tema 10 – Grafuri. Grafuri neorientate, grafuri orientate, arbori

Subiecte 2019: ModelSimulareMai-specialăIunie-IulieAugust-Septembrie

Subiecte 2020: ModelIunie-IulieIulie-SpecialăAugust-Septembrie

Transformări echivalente între structurile repetitive

Competențe digitale

Programa_proba_D_evaluarea_competentelor_digitale_BAC – valabilă în 2022

Model de subiect 2022

D_Competente_digitale_fisa_A_2022_var_model

D_Competente_digitale_fisa_B_2022_var_model

D_Competente_digitale_2022_bar_model

 

 Atestat

Teme atestat:   2022       2021       2020      2018     2017     2016     2014     2013     2011     2010

Întocmirea proiectului de atestat:

Etapa I – Schema documentației proiectului de atestat

Etapa a II-a – Realizarea documentației proiectului de atestat

Etapa a III-a – Realizarea site-ului web

Subiecte:

Programare

Baze de date

Office & sisteme de operare

 

Școala altfel

Dincolo de Facebook

Analiza semiotică a unei imagini publicitare de tip print

Hour of Code

Pretul unei vieti sportive

Prelucrarea informatiilor

Aspecte metodologice pentru proiectarea și aplicarea CDȘ în învățământul liceal