Curriculum Vitae

 

 

A. Studii postuniversitare

  

Anul Tip program de formare Specializare Instituţia
2012 Masterat Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava
2006 Masterat Comunicare şi Relaţii Publice Facultatea de Litere, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava
2006 Curs postuniversitar de formare Programarea Aplicaţiilor pe Internet Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava

  

 

B. Grade didactice

 

Anul Tip grad Instituția
2008 Gradul didactic I Universitatea Politehnică Bucureşti
2004 Gradul didactic II Universitatea Politehnică Bucureşti
2000 Definitivarea în învățământ Universitatea Politehnică Bucureşti

 

 

C. Distincții

 

Anul Tip distincție Instituția
2012 Diplomă de Excelență Consiliul Județean Suceava
2011 Diplomă de Excelență Inspectoratul Școlar al Județului Suceava
2009 Diplomă de Excelență Inspectoratul Școlar al Județului Suceava
2008 Diplomă de Excelență Guvernul României
2007 Adresă de mulțumire publică Ministerul Educației și Cercetării

 

 

D. Experiență profesională

 

Perioada Funcția deținută Instituția
2020 – până în prezent metodist al Inspectoratului Școlar Județean Suceava pentru disciplina/domeniul informatică și TIC Inspectoratul Școlar al Județului Suceava
2012 – până în prezent membru al corpului naţional de experţi în management educaţional Inspectoratul Școlar al Județului Suceava
2012 – până în prezent mentor pentru inserţia profesională a profesorilor/cadrelor didactice/stagiari/stagiare Inspectoratul Școlar al Județului Suceava
2008 – până în prezent preşedinte Asociaţia Parteneri pentru Educaţie de Excelenţă Suceava
2007 instructor, responsabil curs „Competenţe cheie comune: Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei” Centrul de Pregătire în Informatică, Cluj-Napoca
2006-2007, 2008-2010 profesor asociat Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava
2006 – până în prezent profesor de informatică Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava
2013 – 2019 profesor asociat Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava
2006 – 2013 profesor asociat Şcoala Creştină Filadelfia Suceava
2005 – 2006 profesor de informatică Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava
2002 – 2004 profesor asociat,responsabil curs „Operator calculator electronic şi reţele” Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava
1998 – 2005 profesor de informatică Școala cu clasele I-VIII ”Ion Creangă” Suceava

 

 

E. Programe/cursuri de formare continuă

 

Anul Tip program de formare Titlu curs Instituţia organizatoare
2022 Program de fomare continuă PROF II – Mentor de Practică Pedagogică Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” Târgu Mureș
2021 Program de fomare continuă Programul de formare pentru constituirea Corpului de
profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
2020 Curs de fomare Abordări bazate pe proiecte Fundația ”Institutul pentru Educație”
2020 Curs de fomare Colaborarea în clasa digitală Fundația ”Institutul pentru Educație”
2020 Curs de fomare Evaluarea în școlile secolului XXI Fundația ”Institutul pentru Educație”
2019 Program de fomare continuă Competențe digitale cu resurse deschise TI&C Asociația Uniunea Profesorilor de Informatică din România
2019 Program de fomare continuă Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente Asociația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS București
2018 Program de fomare continuă Campionul comunității CCD Suceava
2018 Program de fomare continuă Educație interculturală pentru o școală nouă CCD București
2016 Curs de fomare continuă Baze de date multimedia CCD Suceava
2016 Program de formare continuă Legislație și deontologie în educație CCD Suceava
2015 Activitate de dezvoltare profesională Personalul didactic din sistemul deînvățământ preuniversitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții Misterul Educației Naționale și Cercetării Științifice
2015 Curs de fomare continuă Elemente avansate de birotică CCD Suceava
2014 Program de formare continuă Comunicare. Eficiență. Dezvoltare CCD Suceava
2014 Curs European diversity education Education and Culture DG – Riga, Letonia
2014 Program de formare continuă Managementul proiectelor europene CCD Suceava
2013 Program de formare continuă Limba engleză în predarea altor discipline, în activități formale și nonformale CCD Suceava
2013 Program de formare continuă Multimedia în educație CCD Suceava
2013 Program de formare continuă Utilizarea avansată a instrumentelor TIC SIVECO
2012 Program de formare continuă Administrarea reţelelor de calculatoare şi a laboratoarelor informatice SEI SIVECO
2012 Program de formare continuă Multimedia în educaţie CCD Suceava
2011 Program de perfecționare Mentor Training & Teaching Center
2011 Program de formare continuă Intel®Teach – Instruire in societatea cunoaşterii MECTS
2010 Curs IT Essentials: PC Hardware and Software CISCO
2010 Curs Elemente de constituire şi funcţionare a unui ONG în context TIA ANPCDEEP
2010 Program de perfecționare Metodist Info Educaţia
2010 Curs de fomare continuă Multimedia în educaţie, gestionarea resurselor multimedia CCD Suceava
2010 Curs de fomare continuă A doua şansă CCD Suceava
2010 Curs Profesorul – factor educativ şi formativ CCD Suceava
2010 Program de formare continuă Ştiinţă Performanţă Excelenţă Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava
2009 Curs de dezvoltare profesională Database Design and Programming with PL/SQL Oracle Academy
2009 Curs Curs animator Stepping Stone Solutions
2009 Program de perfecționare Formator Smart Training Solutions
2009 Curs Fundamentals of Java Programming CISCO
2009 Program de formare continuă Mentalitate şi identitate europeană CNFP
2008 Stagiu de formare continuă Consiliere şi orientare Misterul Educației Naționale și Cercetării Științifice
2008 Program de formare continuă Instruire în mediu Incluziv Misterul Educației Naționale și Cercetării Științifice
2008 Program de formare continuă Program național de dezvoltare a competențelor de evaluare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar – DeCeE Misterul Educației Naționale și Cercetării Științifice
2007 Curs de dezvoltare profesională Database Design and Programming with SQL Oracle Academy
2006 Program de formare continuă Curs de iniţiere IT şi utilizare AEL CNFP
2005 Curs de fomare continuă Managementul clasei CCD Suceava
2005 Curs de fomare continuă Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice CCD Suceava
2005 Curs de fomare continuă Tehnici de dezvoltare a creativităţii CCD Suceava
2005 Curs de fomare continuă Managementul proiectelor CCD Suceava
2005 Curs de fomare continuă Educaţia adulţilor Asociaţia Educatorilor Suceveni